MANAGEMENT STAFF

Trustees

 • Shri. Madhukar Pathak
  (Chairman of Board of Trustees)
 • Shri. Sandeep Khardekar
  Commander Kailash Girwalkar

President

 • Shri. Sheshadri Bhirdikar

Vice President

 • Shri. Balaji Telkar
 • Shri. Hemant Bhongale
 • Shri. Manjunath Kulkarni
 • Shri. Jagdish Patil
 • Shri. Vaibhav Sadavarte

Managing Committee

 • Shri. Sadanand Deshpande
  (Chairman)
 • Shri. Vinayak Karle
  (Vice Chairman)
 • Shri. M. Shivkumar
  (Secretary)
 • Shri. D. T. Janorikar
  (Treasurer)
 • Shri. Prasad Karhadkar
  (Member)
 • Shri. Vaijinath Biradar
  (Member)
 • Shri. Rajesh Shende
  (Member)
 • Shri. Madhukar Pathak
  (Member)
 • Capt P.R. Sasikumar
  (Member)
 • Dr. Deepak Walokar
  (Ex-Officio Member)

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image